ECOBARRI MES DE JUNY

Comparteix-nos amb els teus

La brigada del salabret, recull 7000 burilles

RECOLLIDA PORTA A PORTA, un vídeo a tenir en compte

EL TRIATGE. Ja fa molts anys que tots sabem la dificultat i l’enrenou que ens representa tenir cura dels residus que generem. En tot cas és evident que som el primer eslavó de la cadena, triar els (nostres) propis residus, és l’única operació que no té un cost econòmic. Fer-ho és un estalvi a tota la cadena de tractament. La Tecnologia ha fet les aportacions necessàries, però les iniciatives econòmiques i polítiques, fins ara no són capaces, sinó tot el contrari. Tothom paga el mateix.

El cubell del porta a porta i el contenidor intel·ligent són dues modalitats de recollida. El porta a porta per municipis petits i barris de cases unifamiliars, i els contenidors en els grans barris i ciutats, tenen el mateix objectiu. FACILITAR EL TRIATGE DELS NOSTRES RESIDUS.

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari