“El porta a porta”  La crònica d’un desastre anunciat.

Comparteix-nos amb els teus

EL PORTA A PORTA s’aplica en alguns barris, tant si hi tenim cases unifamiliars com si són pisos.

“Nou contracte de neteja”, era el titular d’una notícia publicada a la nostra NEWS, el mes de novembre de l’any 2022, explicant com havia quedat el nou contracte, vigent des del mes d’agost. També i a la mateixa notícia publicàvem un esquema dels principals apartats i un calendari d’implantació.En la mateixa crònica, explicàvem les novetats i els principals objectius, d’acord amb la informació rebuda i dèiem:
Com afecte la recollida de residus domiciliaris, al nostre barri:
A totes les zones residencials quedarà implementat la recollida “porta a porta”. A les zones de pisos, quedaran els contenidors, però equipats amb un sistema de tancament i obertura per targeta d’usuari.


I fins aquí el nostre viatge en el temps. Ara i avui, any 2024, mostrem el programa d’implantació, que a primer cop d’ull sembla que només s’ha endarrerit, si no fos…SI NO FOS, que el PORTA A PORTA s’aplica en alguns barris, tant si hi tenim cases unifamiliars com si són pisos, com dèiem: “La crònica d’un desastre anunciat”

 En un espai de carrers de cases unifamiliars, la recollida del “porta a porta”, representa, que a cada portal els veïns deixaran el cubell corresponen, és a dir UN CUBELL. Quan en aquests espais de carrers hi tenim pisos, a cada portal hi tindrem tants cubells, com pisos hi tenim.


Un cubell a punt de recollir és un petit obstacle, en una vorera i una font de mal olor relativa. Vint cubells (posem pel cas) no són un obstacle, són una barrera de pas i una ferum important de males olors i són a la vegada i per definició GENERADORS DE CONFLICTES, és elemental.


QUÈ HA PASSAT? Si del que es tractava era posar contenidors intel·ligents per aquests espais de pisos. Bé, si en permeteu una qüestió d’economia d’escala. No posem els contenidors (que són molt cars) i ens estalviem el contenidor i d’haver de disposar de sos sistemes de recollida. Així només necessitem una sola infraestructura logística per fer la recollida, que representa un estalvi., malgrat que perjudiqui els veïns.

Amb un tret cacem dos ocells. Els ocells, som el barris, i un d’ells a Palau-sacosta- Avellaneda -Mas Xirgu, amb 1921 habitatges i una sola data d’implantació prevista: “El porta a porta”, el mes de  juliol 2024


De tots aquests habitatges 317, son pisos. Tots els situats a l’illa del carrer Jocs Olímpics. Aquesta illa que és un quadrat d’aproximadament 200 x 140 M2, tindré el carrer, cada dia el vespre 317 cubells.

A nosaltres, l’associació en sembla un disbarat, tot i això, hem fet dues preguntes:
Es poden posar contenidors en aquests espais: NO, NO ESTAN PREVISTOS. Es pot endarrerir la implantació:  NO (problemes legals)

En els documents que ens han facilitat, també i figuren altres pisos del barri de Montilivi, Avellaneda, carrer de Barcelona i altres, que haurien de ser tractats de la mateixa manera, és a dir, recollida per sistemes de contenidors.

És molt evident, que ningú es planteja recollir, un a un, a tots els pisos del centre de la ciutat els cubells individuals d’escombraires. Però si aquests pisos estan en el barri perifèries, llavors sí, cubell a cubell.


Com associació de veïns: NO PODEM PERMETRE AQUESTA XIMPLERIA. Exigim solucions immediates per aquest mes de juliol i solucions definitives amb la implantació de CONTENIDORS INTEL·LIGENTS.Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari