Cartell del 50 aniversari de l'annexió de Palau-sacosta, Santa Eugenia de Ter i Sant Daniel
Comparteix-nos amb els teus

JOAN CORNEY VILÀ, membre de la Junta directiva de l’Associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta.

2013-2023: AFERMEM LES PROPOSTES APROVADES FA 10 ANYS

Aquest 2023, farà 60 anys que Santa Eugènia de Ter, Sant Daniel i Palau-sacosta van deixar de ser municipis independents. El 30 de juny de 1963 es van signar les corresponents diligències als llibres d’actes. Va ser l’execució formal del Decret d’annexió forçosa de desembre de 1962.

Ple municipal. lectura moció del 50 aniversari
50è aniversari dels quatre municipis. Ple municipal. Lectura, moció del 50 aniversari Joan Corney

El 10 de juny de 2013 vaig assumir la responsabilitat de ser el ponent defensor, davant del Plenari de l’Ajuntament de Girona, d’una moció subscrita per les associacions dels tres antics municipis annexionats.

Tots els grups municipals van aprovar per unanimitat el text de la moció  i les propostes que s’hi plantejaven.

Hauran passat 10 anys des d’aquell Plenari municipal i penso que ha arribat l’hora de fer una avaluació del grau de compliment dels compromisos que varen assumir els grups municipals. Compromisos que, en formar part d’una moció, si no comporten una estricta obligació legal de compliment, sí que hi obliga l’ètica política.

Estaria bé que sorgís dels propis grups municipals la iniciativa de fer aquesta anàlisi avaluadora de fins on s’ha arribat i del que manca encara per assolir. Avançar en aquests aspectes seria una bona manera d’evidenciar el respecte que es mereix la ciutadania d’aquells antics municipis i la voluntat de reconèixer -com va dir l’alcalde Puigdemont- “el deute d’agraïment que Girona té envers aquests pobles”, que tant van aportar a la ciutat i que ha fet possible que Girona sigui el que és avui.

Proposo alguns punts en els que convindria posar-hi especial atenció: 

1.- Aconseguir dels serveis municipals diversos plànols on la ciutadania pugui veure no només els límits de l’antic municipi, sinó també la sobreposició al de Girona on s’identifiquin els carrers actuals.

50è aniversari Claustre del convent de Sant Daniel

2. Recuperar els plafons que van servir el 2013 per a l’exposició “50 anys de l’annexió…” i posar-los a disposició de la ciutadania. Serien útils per a informació general i possibles treballs de recerca dels estudiants.

3. Ubicar plaques, rètols o panells informatius en els vials més destacats per a assenyalar on començaven els antics municipis al voltant de Girona el 1962. Seria interessant ressaltar la situació dels burots i la seva funció.

4. Editar i confeccionar trencaclosques (tipus puzle) amb diferents nivells d’informació i complexitat que identifiquin els diversos territoris annexionats a Girona i els barris actuals. Podria ser un recurs pedagògic més dels que ofereix anualment l’Ajuntament als centres docents.

domassos -palau-sacosta
Domassos de Sant Daniel, Santa Eugènia i Palau-sacosta

5. Difondre a la web municipal la presència dels domassos dels municipis annexionats a la balconada municipal -alguns dies de cada any-, el que representen i el que signifiquen.

6. Assumir com a pròpies, per part de l’Ajuntament gironí, les festes tradicionals d’aquells antics municipis. Acordar la programació i límits pressupostaris entre associacions, comissions de festes i Ajuntament.

7. L’Ajuntament hauria d’incloure, -al que ja es fa habitualment referit a temps molt reculats-, un programa de xerrades, conferències i passejades per donar a conèixer a la ciutadania els aspectes geogràfics, econòmics, culturals i històrics de la ciutat en relació a les importants transformacions viscudes al llarg del segle XX.

8. Preservar, dignificar i recuperar –si és el cas- els elements culturals i històrics rellevants i identificadors de cada territori.

9. Protocol·litzar les vies i canals de comunicació entre les Associacions de Veïns i l’Ajuntament, amb la flexibilitat necessària per adaptar-les a les realitats i necessitats de cada barri.

llibres

Finalment, i atesa la seva vàlua informativa, convido tothom a llegir el llibre “Quatre pobles en un segle” de Manel Mesquita, publicat per l’Ajuntament de Girona el 2013. Segur que pot servir per a fer aportacions que complementin i enriqueixin el que he exposat.

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari