Veïns i convivència.

Comparteix-nos amb els teus
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cada cop més tancats en la nostra bombolla de convivència

Quan ens preguntem els canvis que ha fet la nostra societat en les darreres dècades, un del més destacat és la relació que tenim amb el nostre entorn i sobretot amb els nostres veïns.
És evident que el nostre dia a dia fa que siguem molt més individualistes que anys enrere, més tancats en la nostra bombolla de convivència, i deixem de banda els que tenim al costat sense adonar-nos  que, en certa manera, condicionen de manera involuntària, el nostre comportament. 


Sabem realment què vol dir la paraula veí?
Si  busquem la seva definició en el  diccionari trobem  que veí significa la persona que viu molt a prop, sovint al costat, o bé la que habita en una determinada vila o àrea urbana. Procedeix del llatí vecinus, que és un derivat de vicus (poble, llogaret).
En la llengua general veïnat significa el conjunt de veïns d’un poble, barri o carrer o bé un conjunt de cases que formen una petita entitat de població.

Aquesta definició, entre altres coses ens diu que tots i cada un de nosaltres vulguem o no, som veïns d’una altra persona, família, comunitat, etc.
Això vol dir que tots tenim els mateixos drets i deures respecte als que ens envolten. Per tant portar-nos bé amb els veïns, tenir un tracte amable i distès, així com conviure en un entorn amigable, són factors que milloren la nostra qualitat de vida, per això no podem oblidar que hi ha molts aspectes quotidians que compartim amb ells i que poden comportar situacions de conflicte com el correcte ús dels abocadors de deixalles, la cura dels jardins municipals, els sorolls a les nits, els excrements dels gossos, etc.


He estat fent una recerca sobre quines serien les claus per una bona convivència veïnal, com a ciutadans responsables  quines són les obligacions  a l’hora de viure en comunitat evitant qualsevol mena de conflicte, i aquest són alguns dels consells que he trobat més rellevants:

Evitar fer sorolls a la nit, sobretot a partir de les 12.

Respectar les zones comunes, intentar no embrutar, trencar o deteriorar espais compartits, com per exemple les zones de deixalles, no tirar papers a terra, tenir cura dels jardins públics, etc.


Respectar la intimitat dels veïns i evitar crear conflictes de manera intencionada amb comentaris fora de lloc.
. Fomentar el diàleg en lloc de la discussió.


Ser ben educat, la cordialitat sempre ajuda a augmentar el respecte i millora la convivència


Respondre a qualsevol demanda d’ajuda dels veïns. No podem oblidar que potser un dia pots trobar-te en una situació similar i necessitis la seva ajuda.


Participar en les juntes de l’associació de veïns per tal de saber què passa en la teva comunitat i poder aportar idees i solucions que poden ser ben rebudes per la resta del veïnatge.

I si vivim en una comunitat de propietaris, a part de tots aquests consells també s’ha de tenir en compte
. Respectar qualsevol acord aprovat a la junta de propietaris.
. Mantenir al corrent les quotes. Pagar quan és l’hora i portar al dia les despeses de comunitat.
.Tractar  de comprometre’s amb totes aquelles qüestions que afectin directament  a la comunitat.
. Si es té un conflicte amb un veí, recórrer al president de la comunitat, abans d’intentar solucionar-ho per altres vies més conflictives.


Com he dit, aquestes són unes normes bàsiques que si tots seguíssim, segurament la convivència amb el nostre entorn seria molt millor.
També ens podem preguntar si cal aquest article, penso que reflexionar sobre aquests aspectes que moltes vegades considerem menors, sense donar-hi massa importància, però que en certa manera formen part del nostre dia a dia, pot ajudar-nos a pensar si o fem bé, si podem aprendre i alhora fer petits canvis que poden ser molt profitosos.
Els veïns, volem o no, formen part de les nostres vides, perquè els tenim al costat encara que no els veiem. Fer que aquesta relació sigui molt cordial i beneficiosa per tots, no costa gaire, només cal posar una mica de bona voluntat per part de tots.

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari