Obres de pressupostos participats 2018 i 2019

Comparteix-nos amb els teus

PROPOSTA VEÏNAL:

En les votacions de Pressupostos Participats de l’any 2018, es va fer una reserva econòmica de 10.000 €, per fer la vorera de vianants del camí Vell de Fornells, en el tros de zona verda que queda entre la casa n. 13 i l’entrada del carrer Mas Figueres. El projecte va quedar aprovat, per ser un dels cinc més votats. La reserva servia per redactar el corresponent projecte i la resta es podia dedicar a fer les obres.

En el moment en qué es va redactar el projecte urbanístic, l’import final de l’obra es va fixar en 19.500 €. Un acord entre els veïns i l’associació, va fer possible tornar a presentar a votació en els pressupostos participats de l’any 2019, que va resultar ser el segon projecte més votat.

Llegiu l’Acord Pressupostos Participats 2019 en pdf

Les dificultats operatives que pateixen els pressupostos participats de la nostra ciutat, i que ara mateix estan en un procés de transformació, ha portat que fins ara el més juliol d’aquest any, no s’hagin iniciat les obres, que en pocs dies quedaran enllestides.

Despès d’aquestes obres, en tot el traçat del Camí Vell de Fornells, ens queden dos trams més per deixar totes les voreres de vianants transitables al 100%. Tots dos, molt a prop d’un ara es fan les obres.

En la banda dreta del camí vell de Fornells, davant del numero, 32, vorera de terra. Sembla que no esta acabada per problemes de nivell, entre el carrer i les cases. Es mes alt el carrer, que les entrades de les cases. Resultat, un tram poc transitable en dies de pluja,

Camí vell de Fornells, banda dreta, davant del numero,
Camí vell de Fornells, banda dreta, davant del número 32

En la banda esquerra del Camí vell de Fornells, un tram de vorera, que correspon el numero 10, del carrer, esta sense panots. En dies de pluja si fan basals d’aigua i fang, especialment en el punt on acaba la fletxa.

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari