G. SEGURETAT-AVPALAU

SEGURETAT
Comparteix-nos amb els teus

Trobada del Grup de gestió de seguretat al barri de Palau-sacosta

22 de febrer a les 19 h, en el local social de Palau-sacosta, convocats:

Regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu; regidora de Barri, M Àngels Planas; Policia Municipal de Girona; Mossos d’Esquadra, Àrea Bàsica Policial i Valentí Giralt president AV de Palau-sacosta i les nou persones, que gestionen els diferents grups de seguretat.

Veïns representats (585 persones inscrites) de nou grups dels barris de Palau-sacosta

Mas Grau (34); Mas Prunells (171); Torre Rafaela (102); Torre Malla (34); la Solana i Boscos (39); Estudi General de Girona (29); Mas Abella (27); Mas Jardí (108); Seguretat – Neteja JJOO (41):

 Desenvolupament de la trobada:

A les 19 hores del dia 22 de febrer, ens trobem a les instal·lacions del local social i són presents tots els convocats, excepte tres que excusen la seva presència: Mas Grau, Mas Prunell i Torre Rafaela
Després de les presentacions dels assistents, donem la benvinguda a la nova regidora de seguretat Sílvia Aliu.
En Valentí Giralt, explica que des del canvi de govern municipal, era necessari tenir una nova trobada de tot el grup amb la participació de la regidora de seguretat Sílvia Aliu. Sobretot per explicar el funcionament del nostre grup, les tasques que fem i saber que el model creat, ja fa tres anys, continuava vigent i amb el suport de tothom.
Prenen la paraula, cada un dels representants dels diferents grups, per comentar les incidències en els seus sectors.
En general, es constata, que aquest últim any hem tingut un nivell alt de tranquil·litat, quant a problemes de robatoris, tot i que no han parat de passar incidències.
El sector “Estudi General de Girona “explica un cas puntual d’un habitatge mal conservat pels seus propietaris i que dona problemes en el seu entorn (brutícia vegetal, rates, i altres) i ho planteja, també, com un problema de seguretat. La regidora M Àngels Planas i en Valentí Giralt, expliquen les gestions fetes fins ara i de moment infructuoses.
El sector “Riera Palagret” comenta els problemes d’aparcaments invasius, els dies de partit del Girona CF. En aquesta conversa sorgeix la dificultat per aparcar motos, fer notar que en el mateix sector, s’han tret els aparcaments de motos que hi havia en els encreuaments del carrer Mas Barril i Riera Palagret. En general, es constata que ha derivat amb una gran invasió de vehicles a tots els espais de bosc més propers. La pregunta que ens fem tots, tant a la Policia Municipal, com a la regidora, és perquè no s’aplica la “disciplina viària” a totes aquestes invasions i com a mínim disposar de nous rètols que avisin que aquests espais no es poden utilitzar. La regidora fera algunes gestions per aconseguir-ho.

La Creu de Palau-hores sortida escola- Patinets- Recomanacions.

Per ajudar a localitzar aquests punts més conflictius, ens comprometem a passar un informe a la regidora de Barri.

També falta aplicar la disciplina viària a les sortides de les escoles (Camí vell de Fornells, carrer església de Sant Miquel, cantonada, carrer dels Sarriera), sector del Montessori i sector de la Pabordia. De fet, no ha canviat mai, sigui quin sigui el govern de torn. La paraula “caos” és adient, per definir aquests espais a unes hores concretes del dia.

En Valentí, pregunta per la nova eina de denúncia d’infraccions, que la P M podrà fer des del mòbil. La regidora Sílvia confirma que està a punt, però falten les impressores que han de portar els agents, juntament amb el mòbil. Aquí els hi fem suggeriment: ¿Perquè els dies de partit, no es van fent denúncies de disciplina viària i puntualment en els diferents punts dels entorns més propers el camp, ja que és evident que les disponibilitats d’agents per aquestes tasques és molt reduïda i no pot ser aplicable a tots els punts a l’hora, ben segur que estem parlant de més de cinc-cents vehicles mal aparcats a tot el barri de Palau-sacosta.

Els Mossos ens confirmen la tranquil·litat actual sobre robatoris a la nostra zona de Palau-sacosta. Sembla que últimament s’estan donant furts en els garatges i aparcaments interiors, que busquen objectes més concrets i de valor, guardats en aquests espais, però fa un èmfasi especial, en què els primers implicats en la nostra seguretat som la ciutadania i les mesures que podem prendre.
La regidora Sílvia Aliu ens comenta que li sembla molt bé, tot el que estem fent. Que tenim tot el seu suport i que està a la nostra disposició per tots els problemes que puguem tenir. Quedem que a través de la regidora M. Àngels, li farem arribar les fotos i els espais més problemàtics d’aparcaments els dies de futbol i el suggeriment dels senyals a posar.Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari