Ecobarri, mes d’abril 2024

Comparteix-nos amb els teus

Comissió de Neteja i Medi Ambient.

ECOBARRI, serà l’apartat que recollirà totes les activitats i notícies que generi la Comissió. Tot seguit un parell reculls

Sabies que…
EL TEMPS QUE TARDEN EN DEGRADAR-SE EN LA NATURA ALGUNS OBJECTES.

Temps de degradació de residus orgànics: 4 setmanes

Temps de degradació del paper i del cartó: 1 any

Temps de degradació de l’alumini: 10 anys

Temps de degradació del plàstic: 150 anys

Temps de degradació del vidre: fins a 4000 anys

  • Goma de mastegar: 5 anys.
  • Burilles de cigarretes: 2 anys.
  • Paper: 3 mesos.
  • Pell de fruites: 6 mesos.
  • Diaris: 1 any.
  • Bosses Plàstiques: 100 a 1000 anys.
  • Ampolles de plàstic: fins a 700 anys.
  • Targetes telefòniques: 1000 anys

Recollida selectiva……..

La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l’energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.

Lluís Serra, veí, membre de la comissió, que des de fa anys treballa amb els objectius de neteja i ecologia.

Malauradament en els espais públics encara és massa habitual veure envasos, bosses, papers, llaunes, burilles, etc. Les papereres que hi ha distribuïdes està més que demostrat que no són  garantia que es mantinguin nets. Massa sovint les veiem plenes i/o amb deixalles al voltant. No és normal que quan plou, fa vent, veiem de tot arrossegat per l’aigua o el vent.

Objectiu: Mantenir els espais públics nets. Estem parlant de fer una transició de la situació actual fins a arribar a l’excel·lència.

Com? Creant l’hàbit d’emportar-nos a casa les deixalles que generem en els espais públics. Per això cal sensibilitzar de la problemàtica existent i fer-la arribar als veïns, visitants, entitats, empreses, centres d’ensenyament, organitzadors o promotors d’activitats laborals, esportives, festives, etc. utilitzant els mitjans de comunicació, fulletons, díptics, tríptics i distribuir-los i les xarxes socials. Com a mesura complementària ELIMINAR les papereres dels espais públics a mesura que es malmenin. Aquesta mesura que en principi sembla que  va contra l’objectiu, és d’esperar que no hi vagi, donat que s’ha de fer paral·lelament una campanya de no tirar res en els espais públics. Si volem crear la dinàmica d’emportar-nos a casa les deixalles, seria un contrasentit mantenir les papereres.

Tots tenim el dret de tenir uns espais públics nets i lliures de deixalles. No és menys cert que tots tenim l’obligació de col·laborar-hi. D’uns anys ençà sembla que aquesta és només responsabilitat de les administracions i aquestes les assumeixen, però com no pot ser d’altra manera, pagant el ciutadà. Tots sabem que és una despesa realment important. Si eliminem o minimitzem la neteja dels espais públics, reduirem despeses i hi sortirem beneficiats tots i molt especialment el medi ambient.

Us animen a formar part de la Comissió de neteja dels espais públics

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari