CONEGUEM PALAU-SACOSTA

Joan Corney
Comparteix-nos amb els teus

Joan Corney Vilà, juliol de 2023.

Crònica de la XV passejada i exposició en el Centre Cívic del Pla de Palau

Cada any fem una passejada guiada per algun indret de l’antic Palau-sacosta en el marc de l’activitat “CONEGUEM PALAU-SACOSTA”. Com a Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta vam participar en la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Girona per a la dinamització dels barris de la ciutat. Entre altres activitats hi vam incloure “CONEGUEM PALAU-SACOSTA” que consisteix a donar a conèixer i compartir sobre el terreny aspectes territorials, historicoculturals i socioeconòmics de l’antic municipi i la important transformació de tota aquesta zona de la ciutat de Girona.  Hi col·labora també l’Associació de Veïns, ja que bona part dels objectius d’ambdues associacions són coincidents i compartits.

Joan Corney
Un altre moment de la passejada

Aquest any la limitació temporal que establien les bases de la convocatòria ens va fer avançar al mes de juny aquesta activitat que solíem incloure en la programació de la Festa Major de Sant Miquel, patró de Palau-sacosta.

“CONEGUEM PALAU-SACOSTA” no és una cursa ni una marxa sinó un passeig per facilitar la comunicació i la interrelació entre els veïns i les veïnes participants. L’objectiu és doble: Per una banda, les persones més grans que han vist la transformació soferta poden recordar l’antiga realitat dels indrets. Per l’altra, facilitar, a les persones més joves o nouvingudes, el coneixement de l’evolució de l’antiga realitat històrica del lloc que han triat per viure-hi.

Joan Corney
Un moment de la XV passejada guiada

 Estem convençuts que conèixer les arrels i l’evolució temporal i històrica dels diferents sectors de la ciutat, reforça el sentiment de pertinença i afavoreix la implicació dels ciutadans i ciutadanes en la dinàmica dels seus barris.

El passat diumenge, 18 de juny, ens vam passejar per la zona nord que fins al 1963 havia format part d’aquell antic municipi de Palau-sacosta, i ens vam fixar en quins eren els seus límits amb el de la ciutat de Girona. Va ser un recorregut fàcil i planer i vam poder constatar la transformació de tota aquesta zona.

Joan Corney
Línia divisòria entre Palau-sacosta i Girona a la carretera de Barcelona: burots i c/ Carles Rahola.

Vam repartir als assistents un full amb els perímetres dels tres antics municipis annexionats, amb especial atenció als de Palau-sacosta. Vam poder comparar la profunda evolució urbanística i la situació actual de la zona , a partir de fotos antigues de les cases i construccions que avui han desaparegut. Vam recordar antics elements com els “burots” on s’havien de pagar uns arbitris municipals per entrar mercaderies a la ciutat de Girona. I vam recordar la vella indústria rajolera -amb les respectives xemeneies-, algunes més antigues que la dels Químics, i que, llevat d’aquesta, no en resta cap dempeus. Vam puntualitzar també que l’annexió a Girona va significar també la substitució del nom d’”Avenida del Generalísimo” per carrer del Marquès de Caldes de Montbui, per no duplicar el nom, ja que a Girona ja hi havia la “Rambla del Generalísimo”. Fins llavors el carrer Marquès de Caldes de Montbui era la denominació de l’actual continuació del final del gironí carrer de la Rutlla.

Joan Corney
Límits amb Girona: primeres cases de Palau-sacosta del llavors carrer Caldes de Montbui, al final del carrer de la Rutlla de Girona (anys 60)

 Tot això va anar complementat amb la visualització d’antigues fotografies cedides per algunes famílies per aquesta i altres ocasions anteriors, així com d’alguns plànols que es van demanar a la UMAT de l’Ajuntament de Girona.

Joan Coprney
La caseta dels burots a la cantonada de l’avui Parc de Lluís Companys (final de la Rutlla els anys 60).

Hi van participar unes 37 persones que van seguir amb atenció les explicacions que s’anaven donant. Destaquem que també es van fer aportacions vivencials per part d’alguna persona que va ajudar a enriquir la precisió de les informacions. Valorem el nombre d’assistents com adequat perquè les explicacions arribessin a tothom. Un grup gaire més nombrós hauria pogut dificultar que l’audició arribés bé a tothom perquè, tot i disposar d’un megàfon, el soroll del trànsit d’algun carrer era prou important tot i ser diumenge al matí.

Es va demanar la col·laboració de les Associacions de Veïns de Pla de Palau-Sant Pau i la de Palau-sacosta i també del Centre Cívic Pla de Palau amb l’objectiu de poder fer una exposició complementària del contingut de la passejada a l’esmentat Centre Cívic.

Ens va semblar oportú plantejar que aquesta exposició, amb plànols i fotografies antigues, s’allargués a disposició de la ciutadania durant tot el mes de juliol. Destaquem la bona disposició de la direcció del Centre Cívic i la col·laboració de tot el personal des del primer moment.

Vam acabar amb un piscolabis al Centre Cívic Pla de Palau. Uns deliciosos talls de coca d’anís, amb aigua i refrescs per a tothom, van servir per recuperar-nos de la calor mentre compartíem i comentàvem diversos aspectes, moments i imatges de la passejada. Va ser una bona cloenda d’una positiva i il·lustradora activitat per conèixer una mica més l’evolució d’aquest indret i la seva ràpida i profunda transformació des de poc més de la meitat del passat segle XX.

No volem passar per alt l’opinió expressada per la majoria de persones assistents, la qual cosa ens fa valorar aquestes passejades guiades com a elements positius en sí mateixos i que engresquen i dinamitzen la ciutadania.

L’exposició posterior es va organitzar en quinze plafons.  Hi vam incloure una còpia del plànol més antic que es conserva del municipi de Palau-sacosta: és un plànol geomètric de les propietats d’aquest antic municipi aixecat i dibuixat per l’agrimensor Agustí Poch i Puig el primer de juny de l’any 1866. L’original es conserva al restaurant de l’Avellaneda.

Hi vam poder veure també una còpia d’un plànol topogràfic de 1949 i la UMAT de l’Ajuntament de Girona ens va proporcionar una sobreposició dels límits de Palau-sacosta sobre un plànol actual de Girona on es podien llegir els noms dels carrers actuals per ajudar a reconèixer-los.

Joan Corney
Informació als assistents: municipis agregats, itinerari.

La resta de plafons contenien fotografies agrupades per indrets: els desapareguts edificis de la carretera de Barcelona i les cases “barates” del carrer Sant Isidre i l’actual Marquès de Caldes de Montbui. Els camps de conreu entre aquest carrer i les casernes al voltant del desaparegut Mas Montiel, que s’allargaven fins a Montilivi. Els límits amb Girona amb les casetes dels burots, rajoleries i bòbiles amb les seves xemeneies, els Químics i la pujada a La Creu de Palau, etc.

L’objectiu que ens proposàvem amb aquesta exposició era també doble:

– Que les persones que no van participar en la passejada guiada del dia 18 de juny, tinguessin l’oportunitat de visitar l’exposició i conèixer ,-a partir de les imatges i les breus explicacions dels peus de foto-, com era i com s’ha transformat tota aquesta zona de la ciutat de Girona.

– I, d’aquesta manera, poder oferir també a qui ja ens va poder acompanyar a la passejada, la possibilitat de contemplar, amb més calma i detall, algunes de les imatges i fotografies que vàrem veure tot fent el passeig.

L’exposició ha recollit alguna fotografia de l’Arxiu Municipal i les que ens han anat aportant veïns i veïnes. Agraïm molt aquesta implicació, encara que va costar una mica tenir-ho tot a punt des del primer moment. Vam anar completant el projecte d’exposició a mesura que anàvem rebent les aportacions del veïnatge que s’hi ha sentit implicat. Moltes gràcies a tothom                                            

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari