Carrer Illes Balears o carrer Balears

Comparteix-nos amb els teus

Com hem passat del nom de tota la vida al nom formal del carrer. Una anècdota que cal explicar, sobretot els veïns que hi viuen.

Aquests dies, mentre estaven fent una gestió sobre la recollida d’escombraries, a la zona de l’Avellaneda, i concretament en el carrer Illes Balears, una veïna en comenta, que estem dient malament ell nom del carrer.

Aquest carrer des dels seus inicis, fa més de trenta anys s’ha anomenat Carrer Balears, em diu. Fins i tot en les escriptures de la casa i consta aquest nom de carrer, i ara fa prop de tres anys, que les plaques del carrer hi diu “Illes Balears”.

I en les consultes els navegadors dels telèfons mòbils, Google Maps, contínua mantenint aquesta denominació de carrer Balears i acaba creant confusions i algun problema o conflicte.

Fent una consulta a la llista de carrer de Girona, és evident que hi figura com a “Illes Balears”, amb una segona curiositat. -en aquesta llista i teniu vinculat una fulla del Punt Diari de l’any 1984, dedicat a descriure el carrer En l’article que cito, ve encapçalat amb el títol “carrer de les Balears”. Per tant es eviden que un principi el nom era carrer Balears.

Per deixar-ho del tot aclarit fem una consulta al director de, que ens contesta i ho deixa aclarit:

Benvolgut Jordi, aquests dies, fent un seguit de gestions per Girona Neta, en el carrer Illes Balears, a l’Avellaneda, els veïns m’han platejat el dubte que tenen, sobre el nom real del carrer i aquests és la seva contesta:

El canvi de retolació de les plaques de carrer es va fer el 2021 arran d’una revisió per part del Consorci de Normalització Lingüística, que és l’òrgan consultor de l’Ajuntament per a la correcta denominació del nomenclàtor. En aquella revisió es considerà que devia constar-hi carrer de les Illes Balears i no Carrer Balears. Per aquest motiu s’ajusta el nom a la grafia i correcta en tota la documentació oficial i vinculada a l’Ajuntament i se substituïren les plaques de carrer.

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari