Assemblea General.

Comparteix-nos amb els teus

Convocatòria pel dimarts dia 26 de març, en el local social, carrer Jocs Olímpics de Barcelona, 4

19 h 30, ponència a càrrec del senyor Lluís Serra Mir
Com millorar la neteja dels espais públics“.

20 h 15, Assemblea General.

ORDRE DEL DIA:

1. Benvinguda del president a l’assemblea.

2. Memòria i principals trets d’aquest any.

3. Cessament i nomenament dels membres de la Junta Directiva.

4. Estat de comptes de l’any 2024.

5. Pressupost i determinació de quotes de l’any 2024.

6. Precs i preguntes.

7. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari