Seguretat. Recomanacions

SEGURETAT
Comparteix-nos amb els teus

Recomanacions dels Mossos.

Díptics editats pels mossos, són molt il·lustratius sobre les mesures de seguretat que ens recomanen prendre.

Recomanacions de seguretat, des de l’associació.

El nostre barri, tenim especialment molts habitatges unifamiliars i espais exteriors enjardinats. Aquest fet és el que hem recollit en aquest seguit de recomanacions, més personalitzades.

Sistema d’alarma connectada a una central d’alarmes.

Avui en dia és fonamental, disposar d’uns serveis professionals adequats i amb accés directe a la policia.

Sistema de protecció Perimetral de Jardí:
El primer punt a protegir ha de ser tot el voltant exterior de l’habitatge. La detecció de moviments a l’exterior de l’habitatge, és el millor tallafoc, per evitar un intent d’intrusió a l’interior.

Sistema de protecció de tancaments exteriors:
Totes les finestres i portes exteriors han de disposar d’un detector d’intrusió. (planta, pisos superiors i garatge).
Les alarmes perimetrals i les que controlen els tancaments exteriors, poden estar activades, fins i tot quan som a casa.

Sistema de protecció de les zones interiors dels habitatges:

Tots els espais de la casa, que tinguin finestres i portes a l’exterior, és recomanable, que disposin de detectors de presència interiors. Són molt útils, si ens falla la primera barrera exterior o no la tenim.

  • Els punts més febles de l’habitatge, són les portes i finestres més amagades de la vista del carrer i els pisos o altells. Com més apartats, visualment, de l’exterior més bons dispositius han de tenir.
  • Finestres i portes corredisses, han de portar un pastell, entre els  dos finestrals, de manera que els deixen blocats. 
  • Pels finestrals amb molt de vidre, és recomanable un dispositiu anti intrusió. (vibradors en els vidres, barreres exteriors, etc.)

Versió 01-04-22

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari