Risc d’incendis, hem d’actuar

focs els boscos estiu 2022
Comparteix-nos amb els teus

Iniciativa dels veïns de Mas Jardí. Escrit dirigit al departament de sostenibilitat i alcaldessa, de l’Ajuntament de Girona. Maig 2023

En els moments actuals les possibilitats d’incendis forestals en els entorns de la nostra ciutat són més que evidents i són d’alta preocupació pels ciutadans que en podem quedar afectats de manera directa, per la proximitat que tenim en aquests punts boscos.

Segons la llei 5/2003 de 20 d’abril, mesures de prevenció d’incendis forestal, els Ajuntaments ha de determinar, mitjançant un pla de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la present llei.

Correspon al ple de cada ajuntament aprovar aquest pla de delimitació de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades.

Article 1, Objecte de la llei.

L’objecte de la present llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els rodeja.

Article 2.

Plànol de delimitació de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades.

Article 3 Obligacions.

A les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què es refereix l’article 1 hauran de complir les següents mesures de prevenció d’incendis.

  1. Assegurar l’existència d’una franja exterior de com a mínim  25 metres d’ampla al seu voltant lliure de vegetació seca i amb massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixen per reglament.
  2. Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per la franja de protecció.
  3. Elaborar un pla d’autopercepció contra incendis forestal (PPI) que haurà d’incorporar-se al Pla d’Actuació Municipal d’acord amb el pla de protecció civil d’emergències per incendis forestals de Catalunya (infocat) segons la Llei 4/1997 de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Després de comprovar que tot i tenint perfectament marcades i aprovades les franges de prevenció d’incendis forestals, no s’actua en la seva neteja, com hem pogut constar aquests dies, fen un seguiment de les franges, el voltant d’edificacions i instal·lacions, més properes de Palau-sacosta. Tenint en compte l’alt risc que suposa no estar degudament netes, com diu la llei 5/2003 i el decret 123/2005 és urgent que les franges de prevenció i zones verdes estiguin netes per no haver de lamentar desgracies.

Els veïns dels sectors més propers a les zones boscoses, no es veuen protegits per les autoritats, que tenen l’obligació de garantir-los la seva seguretat i l’evidència que cada cop que en un punt es pateix un incendi, d’aquestes característiques, les persones i béns afectats són de molt poca possibilitat de recuperació i de molt llarg termini. DESASTRÓS

Valentí Giralt Puignau, president Associació de veïns de Mas Jardí

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari